dissabte

CONTINGUTS
1. Història de l'astronomia. Evolució des de les primeres teories fins a l'Univers actual.
2. Lleis de Kepler.
3. Llei de la Gravitació Universal.
4. Pes dels cossos i la seva caiguda.
MATERIAL NECESSARI:
-          Calculadora.
-          Quadern d’aula.
-          Quadern de laboratori.
-          Material per a escriure.
NOTA GLOBAL:
Es calcularà segons els següents criteris, modificables en base a la naturalesa del grup-classe:
§         aspectes conceptuals, 70% (Controls amb preguntes teòriques i resolució de problemes)
§         aspectes procedimentals, 20% (Quadern de classe, activitats d’aula i de classe, informe sobre una pràctica de laboratori i un comentari d’un text científic)
§         aspectes actitudinals, 10% (Registre anecdòtic -anotats en el quadern del/de la professor/a-: comportament, participació, material, motivació, interès, assistència...)
La nota de cada avaluació serà la mitjana de totes les notes de les unitats didàctiques i la nota final del curs serà la mitjana de totes les notes de les unitats didàctiques del curs.QUÈ ÉS UN SATÈL·LIT ARTIFICIAL?
(SI CLIQUES SOBRE LA IMATGE ET DIRÉ QUE ES)
HAS APRÈS BÉ LA LLIÇÓ? DEMOSTRA-HO
QUÈ FEM AL LABORATORI? 
CÀLCUL DE L'ACCELERACIÓ GRAVITACIONAL   Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada